Vaizdo stebėjimas vaistinėse


UAB Norfos vaistinė

Pranešimas klientams, besilankantiems Norfos vaistinėse

INFORMACIJA APIE VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Kokia informacija ir kodėl renkama vaizdo stebėjimo metu?

Norfos vaistinėse yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurios fiksuoja ir įrašo vaizdą, patenkantį į kamerų matymo lauką. Vaizdo stebėjimo metu surinktų duomenų (į vaizdo kamerų matymo lauką patekusio atvaizdo, elgesio, turto, lankymosi patalpose datos ir laiko) valdytojas yra UAB Norfos vaistinė, kodas 300536823, Savanorių per. 176, Vilnius, tel. +370 800 10008, info@nvaistine.lt.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 37 200429, arba duomenuapsauga@vaistine.lt.

Vaizdo stebėjimas ir jo įrašymas būtinas siekiant apsaugoti Norfos vaistinėse esančius asmenis ir turtą nuo galimų užpuolimų, vagysčių ar kitokių pažeidimų, taip pat siekiant užfiksuoti ir išlaikyti incidentų tyrimui reikalingą informaciją. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – mūsų teisėtas interesas užtikrinti turto ir asmenų saugumą mūsų veiklos vietose.


Kas ir kodėl turi prieigą prie vaizdo duomenų?

Vaizdo duomenis tvarko UAB Norfos vaistinė darbuotojai sistemų priežiūros ir incidentų tyrimo tikslais. Prie vaizdo duomenų prieigą taip pat turi vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugų teikėjai, fizinės saugos paslaugų teikėjas, mūsų partnerio UAB „Limedika“ darbuotojai incidentų tyrimo, atsakymų į paklausimus rengimo, vaizdo stebėjimo sistemos techninio organizavimo tikslais.

Be to, vaizdo stebėjimo duomenys gali būti teikiami draudikams draudiminių įvykių tyrimo tikslais, teisėsaugos institucijoms jų atliekamų tyrimų tikslais, prekių tiekėjams, vežėjams ir kitiems subjektams incidentų, su kurias jie yra susiję, tyrimo tikslais.


Kiek laiko saugome vaizdo įrašus?

Vaizdo duomenys Norfos vaistinėse yra tvarkomi ir saugomi iki 30 dienų, o po to automatiškai ištrinami.


Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jeigu norėsite susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų fiksuotais vaizdo asmens duomenimis, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu duomenuapsauga@vaistine.lt. Taip pat galite kreiptis į UAB Norfos vaistinė duomenų apsaugos pareigūną, tel. +370 37 200429, el. p. duomenuapsauga@vaistine.lt.

Jums galėsime pateikti tik tuos įrašus, kurie nesusiję su kitais asmenimis ar turtus, arba atitinkamai retušuoti.


Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.