Pranešimas apie duomenų tvarkymą

UAB Norfos vaistinė (Įstaiga)

Pranešimas asmenims, kuriems teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos Norfos vaistinėse

INFORMACIJA APIE SURINKTŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ

Kokia informacija ir kodėl renkama?

Registracijos duomenys

Jūsų duomenys, kuriuos pateikiate iš anksto registruodamiesi į vizitą pasirinktoje Norfos vaistinėje (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; jeigu registruojatės internetu, papildomai tvarkysime šią informaciją: prisijungimo prie registracijos sistemos datą, laiką, IP adresą) naudojami tam, kad Jūsų vizitas būtų užregistruotas Įstaigoje, taip pat būtų siunčiamas priminimas apie vizito laiką ar atsakoma į Jūsų paklausimus bei skundus.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė įvykdyti savo įsipareigojimą sudarant Jums išankstinės registracijos galimybę.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu gauti duomenys

Kai atvykstate į Norfos vaistinę tam, kad Jums būtų suteiktos sveikatos priežiūros (skiepijimo ir kt.) paslaugos, teisės aktų nustatyta tvarka gavę Jūsų sutikimą, mes atliekame intervencinę skiepų procedūrą ar suteikiame kitokias Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas sveikatos priežiūros paslaugas.

Norfos vaistinė tvarkys tuos duomenis, kuriuos pateiksite atvykę į Įstaigą, įskaitant ir duomenis, susijusius su Jūsų sveikata. Tai yra specialios kategorijos duomenys, kuriuos tvarkyti galime tik esant Jūsų sutikimui. Be Jūsų sutikimo neturime teisės teikti sveikatos priežiūros paslaugų.

Įstaiga taip pat gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka gauna iš kitų šaltinių: teritorinių ligonių kasų, VĮ Registrų centro administruojamos „E-sveikatos“ ir kt.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė vykdyti sutartį su Jumis dėl paslaugų teikimo, taip pat užtikrinti tinkamą ir kokybišką paslaugų teikimą bei būtinybė įvykdyti mums taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teisines prievoles.

Tiesioginė rinkodara

Jeigu sutinkate, Jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį naudojame naujienlaiškiams, pasiūlymams, susijusiems su vakcinavimu / skiepijimu, ar kitai naudingai informacijai apie Norfos vaistinės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, vykdomas programas ar skiepų kainas siųsti.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas mūsų interesas savo klientams reklamuoti Norfos vaistinės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, siekiant išplėsti paslaugų teikimą.

Turite teisę bet kada atsisakyti, kad Jums būtų siunčiama tokio pobūdžio informacija, ir atšaukti duotą sutikimą.

Profiliavimas

Turėdami Jūsų sutikimą tvarkyti sveikatos duomenis profiliavimo tikslu, telefonu, el. paštu ar SMS žinute pateiksime pasiūlymus, susijusius su vakcinavimu / skiepijimu /revakcinavimu, informaciją apie Norfos vaistinės teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, vykdomas programas, skiepų kainas tik po to, kai įvertinsime Jums Norfos vaistinėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų turinį.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas mūsų interesas organizuoti ir tobulinti savo veiklą bei skatinti klientų lankymąsi Įstaigoje, remiantis duomenimis apie asmenims suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

Turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą.

Naršymo interneto svetainėje duomenys

Primename, kad Jums naršant mūsų svetainėje renkame Jūsų naršymo duomenis, kaip aprašyta interneto svetainės www.nvaistine.lt privatumo politikoje.

Iš anksto registruojantis į vizitą ir teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (skiepijant ir kt.) surinktų Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Norfos vaistinė, kodas 300536823, Savanorių pr. 176, Vilnius, tel. +370 800 10 008, info@nvaistine.lt.

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 37 200 429 arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai darytų ir visi mūsų partneriai bei paslaugų teikėjai, turintys prieigą prie Jūsų duomenų.

Jūsų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikome griežtas priemones, todėl Jūsų duomenis gali matyti tik tie UAB Norfos vaistinė darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kuriuos aprašėme šiame pranešime (iš anksto registruojant klientus sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pasirinktoje vaistinėje tikslu, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, incidentų bei skundų tyrimo tikslais ir kt.).

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų įmonių grupei priklausančios UAB „Limedika“ ir UAB „Gintarinė vaistinė“ darbuotojai interaktyvios skambučių valdymo sistemos priežiūros / aptarnavimo / organizavimo tikslais, rinkodaros pasiūlymų siuntimo ir profiliavimo tikslais, atsakymų į paklausimus rengimo bei klientų aptarnavimo telefonu tikslu, taip pat iš anksto registruojant klientus sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pasirinktoje vaistinėje tikslu.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB „Limedika“ darbuotojai, prižiūrintys internetinės vaistinės www.nvaistine.lt ir išankstinės registracijos sistemos įrankio „Simplybook“ veikimą ir turinį.

Norfos vaistinė taip pat gali pasitelkti kitus duomenų tvarkytojus specializuotoms paslaugoms teikti (pvz., įmones, teikiančias serverių nuomos ir debesijos paslaugas, interneto svetainės turinio valdymo sistemos ir svetainės skelbimo paslaugų teikėjus, duomenų saugojimo, el. pašto ir SMS pranešimų siuntimo paslaugų teikėjus, kiek tai būtina naujienlaiškių ir pasiūlymų siuntimo tikslais (jeigu pateikėte sutikimą) ir kt.). Šie mūsų partneriai turi galimybę matyti Jūsų duomenis tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais. Tačiau užtikriname Jus, kad visi pasitelkiami mūsų partneriai yra įsipareigoję, tvarkydami Jūsų duomenis, laikytis konfidencialumo.

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai.

Be to, duomenys gali būti teikiami valstybės bei teisėsaugos institucijoms jų atliekamų tyrimų tikslais ir kitiems subjektams incidentų, su kurias jie yra susiję, tyrimo tikslais.

Jokiais atvejais Jūsų duomenų neparduodame.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Pokalbių įrašai su klientais tvarkomi ir saugomi 1 (vienus) metus nuo duomenų surinkimo momento, o po to automatiškai ištrinami. Daugiau informacijos apie telefoninių pokalbių įrašymą ir duomenų tvarkymą rasite čia: https://www.nvaistine.lt/pranesimas-klientams-apie-pokalbiu-irasyma-2 .

Su išankstine registracija į vizitą susiję asmens duomenys saugomi 30 (trisdešimt) dienų. Suėjus šiam terminui, registracijos metu pateikti duomenys ištrinami.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir administravimo tikslu, Jūsų duomenis, t.y. informaciją, esančią skiepijimų registravimo žurnale ir kitą su skiepijimu susijusią informaciją (informacija, esanti sutikimo taikyti intervencinę procedūrą, formoje; informacija, esanti kontroliniame skiepų suaugusiesiems kontraindikacijų patikrinimo klausimyne ir kt.) tvarkome 3 (trejus) metus nuo pasiskiepijimo Norfos vaistinėje dienos.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų duomenis tvarkome 2 (dvejus) metus nuo paskutinio apsilankymo Norfos vaistinėje dėl sveikatos priežiūros (skiepijimo ar kt.) paslaugų suteikimo.

Sveikatos duomenis profiliavimo tikslu tvarkysime įvertinę Jūsų amžių ir Jums Norfos vaistinėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų turinį:

  • 2 (dvejus) metus nuo paskutinio apsilankymo Norfos vaistinėje dėl sveikatos priežiūros (skiepijimo ar kt.) paslaugų suteikimo (išskyrus tuos atvejus, kai skiepijatės nuo erkinio encefalito);
  • 3 (trejus) metus (jei skiepo metu Jūs esate vyresni nei 60) arba 5 (penkerius) metus (jei skiepo metu amžius mažesnis nei 60 metų)* nuo paskutinio apsilankymo Norfos vaistinėje, kai Įstaigoje skiepijotės nuo erkinio encefalito.

*Kaip nurodyta aukščiau, jeigu Įstaigoje skiepijotės nuo erkinio encefalito ir išreiškėte sutikimą, kad Jūsų sveikatos duomenys būtų tvarkomi profiliavimo tikslu, tokius Jūsų duomenis kaip vardas, pavardė, gimimo data, tel. nr., el. pašto adresas, paskutinio skiepo nuo erkinio encefalito data tvarkysime 5 (penkerius) metus.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis ir kokias teises turite?

Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus surinkę, galite kreiptis į mus šiuo el. paštu: ada@gintarine.lt. Šiuo adresu taip pat galite kreiptis prašydami duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu remiantis mūsų teisėtu interesu, nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, nesutikti su sveikatos duomenų tvarkymu profiliavimo tikslu, jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, profiliavimo atveju – reikalauti žmogaus įsikišimo.

Taip pat galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 37 200 429 arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt, e. pristatymo dėžutė 188607912).