Išankstinės registracijos vizitui taisyklės

1. Išankstinė registracija vizitui į pasirinktą Norfos vaistinę arba Gintarinę vaistinę (toliau – kartu Įstaigos, o kiekviena atskirai - Įstaiga) vykdoma šiais būdais:

  • atvykus į Įstaigos filialą iš anksto užsiregistruoti vizitui konkrečiai dienai ir laikui, arba
  • paskambinus bendruoju Įstaigų klientų aptarnavimo skyriaus telefonu +370 800 10008 ir iš anksto užsiregistravus vizitui pasirinktame Įstaigos filiale konkrečiai dienai ir laikui, arba
  • Įstaigų internetinėse svetainėse www.nvaistine.lt arba www.gintarine.lt užpildžius atitinkamą rezervacijos formą.

2. Neatsižvelgiant į pasirinktą registracijos būdą, registruojantis vizitui pas Įstaigose dirbančius išplėstinės praktikos vaistininkus, turite nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus tel. nr. bei patvirtinti, jog registracijos dienai Jums jau yra suėję 18 metų.

3. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, t.y. LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 15 d. Įsakymą Nr. V-2921, Įstaiga turi teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas (skiepyti ir kt.) tik suaugusiems asmenims, todėl išankstinės registracijos metu ir prašome Jūsų patvirtinimo dėl amžiaus.

4. Užsiregistravus vizitui į Įstaigą, Jūsų nurodytu el. pašto adresu atsiųsime patvirtinimą apie vizito laiką ir Įstaigos adresą, į kurią užsiregistravote atvykti.

5. Turėdami Jūsų sutikimą, Jūsų nurodytu el. pašto adresu ir /ar telefonu atsiųsime priminimą apie vizito laiką ir Įstaigos adresą.

6. Jūs galite atšaukti savo vizitą:

  • paspausdami elektroniniame pašte esančią nuorodą „Registraciją atšaukiu“, arba
  • paskambinus bendruoju Įstaigų klientų aptarnavimo skyriaus telefonu +370 800 10008.

7. Registruojantis vizitui prašome pateikti pateikti tik savo ir tikslius asmens duomenis. Jeigu pateiksite trečiųjų asmenų asmens duomenis, už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą esate atsakingas Jūs. Įstaiga neturi galimybės patikrinti registracijos metu pateikiamų Jūsų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Mes laikysime, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia.

8. Iš anksto registruojantis vizitui tvarkysime tokius Jūsų duomenis - vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Jeigu registruojatės vizitui internetu, papildomai tvarkysime šią informaciją - prisijungimo prie registracijos sistemos datą, laiką, IP adresą. Daugiau informacijos apie abi Įstaigas, apie Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir kaip mes tvarkome asmens duomenis pateikta Pranešimuose asmenims, kuriems teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos Gintarinėse arba Norfos vaistinėse (jei registruojatės vizitui į pasirinktą Gintarinę vaistinę spausti čia) / jei registruojatės vizitui į pasirinktą Norfos vaistinę spausti čia).

9. Kam naudosime registracijos metu Jūsų pateiktus asmens duomenis:

  • užregistruoti Jūsų vizitą pasirinktoje Įstaigoje, taip pat priminti Jums apie vizito laiką,
  • administruoti ir / arba atsakyti į Jūsų paklausimus, skundus ar atsiliepus, kuriuos pateikiate +370 800 10008 ar el. paštu gintarine@gintarine.lt (jei registruojatės vizitui į Gintarinę vaistinę) arba info@nvaistine.lt (jei registruojatės vizitui į Norfos vaistinę;
  • teikti paslaugas ir užtikrinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę.

10. Išankstinės registracijos metu Jūsų pateiktus duomenis tvarkome 30 (trisdešimt) dienų nuo registravimosi momento. Suėjus nurodytam laikotarpiui, Jūsų duomenys bus ištrinti.

11. Jūsų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikome griežtas priemones, todėl Jūsų duomenis gali matyti tik tie UAB „Norfos vaistinė“ arba UAB „Gintarinė vaistinė“ darbuotojai, kuriems tai būtina taisyklių 9-ame punkte nurodytais tikslais. Neatsižvelgiant į tai, kokioje Įstaigoje registravotės vizitui, Jūsų duomenis gali matyti įmonių grupei priklausančių UAB „Gintarinė vaistinė“ ir UAB „Limedika“ darbuotojai (atsakymų į paklausimus rengimo bei klientų aptarnavimo telefonu tikslu, taip pat iš anksto registruojant klientus sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pasirinktoje vaistinėje tikslu, internetinių svetainių www.nvaistine.lt / www.gintarine.ltir išankstinės registracijos sistemos įrankio Simplybook veikimo užtikrinimo ir priežiūros tikslu). Įstaigos paslaugų teikimui taip pat gali pasitelkti kitus duomenų tvarkytojus, tačiau užtikriname Jus, kad visi pasitelkiami mūsų partneriai yra įsipareigoję tvarkydami Jūsų duomenis laikytis konfidencialumo ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.

12. Išankstinė registracija vykdoma naudojantis Simplybook registracijos įrankiu. Ši išankstinės registracijos sistema atitinka ISO 27001 informacijos saugumo vadybos sistemų standartą, kuriuo užtikrinamas informacijos konfidencialumas, vientisumas ir saugumas (https://simplybook.me/en/booking-system-security). Susipažinti su Simplybook įrankiu ir jų taikoma privatumo politika galite čia https://simplybook.me/en/terms-and-conditions#tab-for-clients .

13. Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus esame surinkę, galite kreiptis į mus šiuo el. paštu: ada@gintarine.lt, neatsižvelgiant į tai, kokioje Įstaigoje registravotės vizitui. Šiuo adresu taip pat galite kreiptis į Gintarinę vaistinę arba Norfos vaistinę, prašydami duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu remiantis mūsų teisėtu interesu, nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą. Dėl šių teisių įgyvendinimo taip pat galite kreiptis į Įstaigų duomenų apsaugos pareigūną, tel. +370 37 200429, arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt .

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt, E. pristatymo dėžutė: 188607912