Mėnesio super pasiūlymai: ESCADRA

ESCADRA 20 mg,
7 skrandyje neirios kietosios kapsulės
NERECEPTINIAI VAISTINIS PREPARATAS


Veikliosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Terapinės indikacijos: vaistas skirtas suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz.,rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simp- tomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaičių nepertraukiamą gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas“. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaišyti pusėje stiklinės negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakeistiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientus reikia informuoti, kad kreiptųsi į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojantį vėmimą, disfagiją, vėmimą krauju ar meleną, arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina ištirti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą; jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepertraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naujų arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantys nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą,
turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PSI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems yra fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos teksto parengimo data 2022-04-12